Ekologiczne życie nie znaczy ni mniej, ni więcej, niżeli życie zgodnie z naturą, wewnętrzną potrzebą naszego ciała i ducha.

Zdrowe podejście do zagadnień żywnościowych, w pełni zharmonizowany tryb życia. Przestrzeganie podstawowej zasady ?w zdrowym ciele, zdrowy duch? to elementy ekologicznego życia. Jednakże pod tym pojęciem kryje się także, jak nie przede wszystkim stosunek do otaczającego nas ekosystemu, nie można powiedzieć, iż żyjemy ekologicznie jedynie w przypadku, gdy dbamy tylko o swoje potrzeby. Racjonalne wytwarzanie i przetwarzanie odpadów, segregacja odpadów, świadome zmniejszanie wykorzystywanej energii, czy też żucie wody. To wszystko także wpływa na pewną ideologię, jaką jest ?ekologiczne życie?. O jednym należy pamiętać, świadome i racjonalne korzystanie z dóbr natury jest gwarantem na długą i zdrową egzystencję naszej planety, czyli i nas samych.